Innoveren en ontwikkelen – wat is jouw innovatietalent?

Innoveren en ontwikkelen – wat is jouw innovatietalent?
Ben je een grondvester, een uitvinder, een zaaier of…..?…..


De bouwmeester bouwt werkplaatsen, woonplaatsen en geeft vorm. Hij is een leider en vormgever in 1 persoon. Een bouwmeester ziet snel voor zich hoe hij zaken moet aanpakken en heeft ook de bagage en inzicht om dat voor elkaar te krijgen.

Een grondvester is een oprichter, een vernieuwer die stevige fundamenten legt voor organisaties en projecten. De grondvester zet een nieuw idee concreet neer. Hij heeft een praktische inslag en weet de nodige energie, mensen en middelen bij elkaar te brengen en te houden totdat het doel is bereikt. Een pionier pur sang.

Als zaaier ben je in staat het nieuwe in gang te zetten en dan te verdwijnen. Je spreidt je nieuwe ideeën royaal rond en wacht de oogst niet af. Het is de kunst om de plek waar je zaait goed te bepalen, anders kan het wel eens vergeefse moeite zijn.

Herken je je in de Vroedvrouw? Dan help je latente talenten te openbaren. Je helpt het nieuwe geboren worden. Dit talent staat voor het inluiden van een nieuwe fase.

Ben je een uitvinder, dan zit jouw innovatiekracht in oorspronkelijkheid, originele ideeën en ongebruikelijke manieren om praktische problemen op te lossen. Je houdt meer van het experiment dan van beproefde methoden.

Als kunstenaar creëer je het nieuwe uit het niets en maakt een abstract idee concreet. Je bent uit op schoonheid en harmonie.

 

 

 

Top